True 3D Concealment

nextgen

Be ready to operate in a diverse environment.

Something more than 3D leaves

Le covert sartorialist

The place where art meets utility. 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER IN ORDER NOT TO MISS ANY OFFERING NEWS AND INTERESTING ENTRIES IN OUR INDUSTRY BLOG.

#GhillieUp

Pro line

A wide range of universal solutions

MODULAR

BUNGEE

CAM

longbow bbs

True airsoft sniper doesn't compromise

Reference

Tak o nas mówi?

"Pozna?em projekty Pana Kamila G?adysza i musz? powiedzie? ?e, gdyby systemy maskuj?ce ghillie jego wykonania pojawi?y si? kiedy? w Naszej armii, a on Sam poinstruowa?by ?o?nierzy o sposobie ich u?ytkowania, mieliby?my armi? "NIEWIDZIALNYCH". Trzeba pami?ta? ?e dobre maskowanie w warunakch bojowych to podstawa sukcesu!"
st. chor. sztab. Rafa? Kubi?ski
specjalista Cyklu Rozpoznania i SERE
"Wysoka jako?? wykonania znalaz?a ju? uznanie u wielu klientów i trzeba przyzna?, ?e w tej chwili SCG nie ma zbytnio konkurencji. Sprinter nie spoczywa jednak na laurach i stara si? ci?gle rozwija?."
Andrzej "Dev" Sak
red. naczelny Gear Inferno

Worldwide shipping

Fast and secure payments

Professional help and advice